Algemene Voorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1. Algemeen

- De foto’s op www.shirleyrosariophotography.com zijn alleen bestemd voor de eigenaar, Shirley Rosario. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
- Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact met opnemen met Shirley Rosario Photography. Hiervoor gelden andere bestandsformaten en prijzen.
- Shirley Rosario Photography kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
- Shirley Rosario Photography stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen.
- Ondanks de uiterste zorg die Shirley Rosario Photography aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
- Shirley Rosario Photography aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
- Shirley Rosario Photography behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
- Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Shirley Rosario Photography zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
- Bij gebruikmaking van de diensten van Shirley Rosario Photography in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
- Achteraf kan er geen beroep op Shirley Rosario Photography worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.
- Shirley Rosario Photography zal de digitale bestanden uit de fotoreportage na 3 maanden uit haar archief /opslag verwijderen.


2.Levering van de foto’s:  

- Alle foto’s worden digitaal afgeleverd, via Pixieset, bewerkt en in hoge resolutie, binnen uiterlijk 6 weken nadat de foto shoot plaatsvond. Tenzij anders afgesproken. Je kiest uit het digitaal overzicht het aantal afgesproken foto's die inbegrepen zitten in de shoot. Wens je ook de andere foto's uit het overzicht? Dit kan tegen een meerprijs. Wanneer jullie de selectie doorgegeven hebben, worden alle bestanden na ontvangst van betaling binnen 5 werkdagen doorgestuurd. Je kan de foto's vervolgens downloaden. In jullie online galerij vinden jullie een album zonder watermerk. De bestanden zijn op 2 manieren te downloaden. Vriendelijk verzoek om de web versie te downloaden voor het gebruik van social media.
- Er worden geen onbewerkte bestanden geleverd.
- De link zal 3 maanden geldig zijn, daarna zal deze zonder herinnering worden verwijderd.

 
3. Auteursrechten van de foto’s

- Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Shirley Rosario Photography.
- De klant geeft Shirley Rosario Photography toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals portfolio/social media/Facebook/Instagram/Pinterest) en in drukwerk (zoals flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
- Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf per email kenbaar te maken.
- Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor web gebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Shirley Rosario Photography.
- Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media zonder het logo van Shirley Rosario Photography.
- Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Shirley Rosario Photography.
- Vermeld altijd Shirley Rosario Photography bij het plaatsen van een foto.


4. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

- Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
- Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur en dient uiterlijk 7 dagen na de daadwerkelijke fotoreportage op de betalingsrekening van Shirley Rosario Photography bijgeschreven te zijn.
- Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Shirley Rosario Photography op de dag van de fotoreportage direct na of voor de fotoreportage.
- Cadeaubonnen: Shirley Rosario Photography  biedt  cadeaubonnen aan die voor iedere shoot zijn in te leveren Cadeaubonnen kunnen niet worden ingeruild tegen contanten.


5. Annuleringsvoorwaarden

- Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.
- Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Shirley Rosario Photography. De annulering dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden. Wanneer dit niet het geval is, zal Shirley Rosario Photography 50% van het factuurbedrag in rekening brengen. Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.
- Shirley Rosario Photography is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. Shirley Rosario Photography zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Shirley Rosario Photography niet verplicht vervanging te regelen.


6. Privacy & persoonsgegevens

Shirley Rosario Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven.